ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗΣ»