Στόχοι

Κάνετε share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

– Δημιουργία ξενώνα (HOSPICE) για ανακουφιστική και παρηγορητική αγωγή στα Χανιά.

Ο θεσμός της Παρηγορητικής & Ανακουφιστικής Φροντίδας (Palliative Care) αφορά στους ασθενείς που βρίσκονται στο καταληκτικό στάδιο της ζωής τους συνεπεία μη αναστρέψιμων ασθενειών και έχει ως στόχο να καλύψει κάθε τους ανάγκη, σωματική αλλά και ψυχολογική ώστε να μειώσει τον πόνο και να διασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια και στη γαλήνη πριν το θάνατο.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και εθελοντές όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων είτε σε ξενώνες (hospices) που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, είτε μέσω εργασίας κατ’οίκον.

– Καταγραφή 10000 εθελοντών δοτών μυελού των οστών.