ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ “Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗΣ”