ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕΣΑ

Δωρεά μυελού των οστών

Με δείγμα σάλιου καταγράφεσαι στην Παγκόσμια Δεξαμενή

Με μία απλή διαδικασία, παρόμοια της αιμοδοσίας γίνεσαι δότης και σώζεις μία ζωή

ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕΣΑ

Δωρεά μυελού των οστών

Με δείγμα σάλιου καταγράφεσαι στην Παγκόσμια Δεξαμενή

Με μία απλή διαδικασία, παρόμοια της αιμοδοσίας γίνεσαι δότης και σώζεις μία ζωή

> 8500

υποψήφιοι εθελοντές δότες έχουν καταγραφεί

27

συμβατοί δότες έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα από δράσεις του «Ορίζοντα»

Ένας από τους στόχους του συλλόγου είναι η ενημέρωση του κοινού γύρω από τις νεοπλασματικές ασθένειες και τη δωρεά μυελού των οστών, η οποία μπορεί να αποβεί σωτήρια για παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από καρκίνο. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή μυελού των οστών αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών αιματολογικών, νεοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων.

Στόχος της είναι η αντικατάσταση του παθολογικού μυελού των οστών με υγιή κύτταρα, τα οποία λαμβάνονται από ένα συγγενή ή μη συγγενή εθελοντή δότη και δημιουργούν στο λήπτη ένα νέο, υγιές αιμοποιητικό σύστημα. Μόνο το 30% των ασθενών βρίσκουν συμβατό δότη μέσα στην οικογένειά τους. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να αναζητηθεί μη συγγενής δότης. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας από τους 200 περίπου ασθενείς που μεταμοσχεύονται ετησίως, οι περισσότεροι λαμβάνουν μόσχευμα από μη συγγενή εθελοντή δότη. Τα μοσχεύματα από εθελοντές δότες που παίρνουν οι Έλληνες ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, προέρχονται στην πλειοψηφία τους από το εξωτερικό, διότι ο αριθμός των Ελλήνων εθελοντών δοτών είναι μικρός. Αυτό δεν οφείλεται σε αδιαφορία και σε έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά σε έλλειψη ενημέρωσης. Αναφορικά λοιπόν με το κομμάτι της ενημέρωσης του κοινού για τη δωρεά μυελού των οστών, ο «Ορίζοντας» σχεδόν από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δραστηριοποιείται για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προσέλκυση υποψήφιων εθελοντών δοτών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια δραστηριοποιείται πιο ενεργά και οργανωμένα με μία ομάδα εκπαιδευμένων εθελοντών και πάντα με την συμβολή ιδιωτών, σχολικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης μας και φυσικά με την απαραίτητη συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Αγ. Γεώργιος», με το Σώμα Σαμαρειτών του ΕΕΣ Χανίων, τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και το Κέντρο «Χάρισε Ζωή». Πέντε χρόνια με πολλές ενημερωτικές δράσεις, περισσότερες από 8500 καταγραφές υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και 27 συμβατοί δότες που είχαν την τύχη να προσφέρουν ελπίδα και να χαρίσουν μία δεύτερη ευκαιρία για ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό μας.