Δωρητής ομφαλικών βλαστοκυττάρων

Δωρητής ομφαλικών βλαστοκυττάρων

Αν είσαι μέλλουσα μητέρα και επιθυμείς να δωρίσεις τα ομφαλικά βλαστοκύτταρα / ομφαλοπλακουντιακό αίμα, ο «Ορίζοντας» αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη ασφαλή μεταφορά τους στις Δημόσιες Τράπεζες.
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα, αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Όπως και ο μυελός των οστών, το αίμα αυτό είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και σε μικρότερο βαθμό σε μεσεγχυματικά κύτταρα.
Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια σε μεταμοσχεύσεις, κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες (πχ λευχαιμίες) ή άλλα αιματολογικά νοσήματα (αναιμίες κ.α.).

Δείτε τα παρακάτω links:

Εθνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης

Δωρητής ομφαλικών βλαστοκυττάρων

Δωρητής ομφαλικών βλαστοκυττάρων

Αν είσαι μέλλουσα μητέρα και επιθυμείς να δωρίσεις τα ομφαλικά βλαστοκύτταρα / ομφαλοπλακουντιακό αίμα, ο «Ορίζοντας» αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη ασφαλή μεταφορά τους στις Δημόσιες Τράπεζες.
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα, αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Όπως και ο μυελός των οστών, το αίμα αυτό είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και σε μικρότερο βαθμό σε μεσεγχυματικά κύτταρα.
Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια σε μεταμοσχεύσεις, κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες (πχ λευχαιμίες) ή άλλα αιματολογικά νοσήματα (αναιμίες κ.α.).

Δείτε τα παρακάτω links:

Εθνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης