ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 4

Εκδηλώσεις

Για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών που στηρίζουμε και την επίτευξη των στόχων μας για το άμεσο μέλλον, ο Σύλλογός μας διοργανώνει δρασστηριότητες, είτε με τη μορφή κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εορταστικά παζάρια κτλ είτε με τη μορφή αθλητικών δράσεων, όπως βενιζέλειος δρόμος, μαραθώνιοι αγώνες, αγώνες τριάθλου «Υπερκοπέλι», Santa Run, έργα ανδρός κτλ. Επιπλέον, ο «Ορίζοντας» προωθώντας και το μήνυμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της προσφοράς συνεργάζεται με άλλες εθελοντικές ομάδες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωνικές δομές κτλ, πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία και διαδραστικά προγράμματα με μαθητές, διοργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες και συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια. Μεγάλη είναι η ευαισθητοποίηση και προσφορά ιδιωτών, άλλων συλλόγων, φορέων ή και επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εξολοκλήρου μία εκδήλωση για την στήριξη των οικογενειών του «Ορίζοντα».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 4

Εκδηλώσεις

Για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών που στηρίζουμε και την επίτευξη των στόχων μας για το άμεσο μέλλον, ο Σύλλογός μας διοργανώνει δρασστηριότητες, είτε με τη μορφή κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εορταστικά παζάρια κτλ είτε με τη μορφή αθλητικών δράσεων, όπως βενιζέλειος δρόμος, μαραθώνιοι αγώνες, αγώνες τριάθλου «Υπερκοπέλι», Santa Run, έργα ανδρός κτλ. Επιπλέον, ο «Ορίζοντας» προωθώντας και το μήνυμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της προσφοράς συνεργάζεται με άλλες εθελοντικές ομάδες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωνικές δομές κτλ, πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία και διαδραστικά προγράμματα με μαθητές, διοργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες και συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια. Μεγάλη είναι η ευαισθητοποίηση και προσφορά ιδιωτών, άλλων συλλόγων, φορέων ή και επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εξολοκλήρου μία εκδήλωση για την στήριξη των οικογενειών του «Ορίζοντα».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 1
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 2
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 3