Ποιοι είμαστε?

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» ιδρύθηκε το 2004 (αρ. 210/2004 απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων), είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του εθελοντισμού, χωρίς κρατική επιχορήγηση.

Δράσεις

 • Οικονομική, υλική και ηθική στήριξη ασθενών που πάσχουν από καρκίνο
 • Φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους σε ξενώνες του «Ορίζοντα» στην Αθήνα
 • Δωρεά συστήματος ψύξης κατά της αλωπεκίας για ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων «Αγ.Γεώργιος»
 • Καταγραφή υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών
 • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για δωρεά ομφαλικών βλαστοκυττάρων
 • Συλλογή δωρεών μαλλιών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ενημερωτικών, αθλητικών) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σκοπός

Η στήριξη παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο.

Στόχοι

 • Καλύτερη δυνατή στήριξη και ανακούφιση σε περισσότερους ασθενείς
 • Δημιουργία ξενώνα παρηγορητικής και ανακουφιστικής αγωγής «Hospice» στα Χανιά για ασθενείς τελικού σταδίου
 • Αύξηση καταγεγραμμένων υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Ποιοι είμαστε?

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» ιδρύθηκε το 2004 (αρ. 210/2004 απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων), είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του εθελοντισμού, χωρίς κρατική επιχορήγηση.

Δράσεις

 • Οικονομική, υλική και ηθική στήριξη ασθενών που πάσχουν από καρκίνο
 • Φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους σε ξενώνες του «Ορίζοντα» στην Αθήνα
 • Δωρεά συστήματος ψύξης κατά της αλωπεκίας για ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων «Αγ.Γεώργιος»
 • Καταγραφή υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών
 • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για δωρεά ομφαλικών βλαστοκυττάρων
 • Συλλογή δωρεών μαλλιών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ενημερωτικών, αθλητικών) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σκοπός

Η στήριξη παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο.

Στόχοι

 • Καλύτερη δυνατή στήριξη και ανακούφιση σε περισσότερους ασθενείς
 • Δημιουργία ξενώνα παρηγορητικής και ανακουφιστικής αγωγής «Hospice» στα Χανιά για ασθενείς τελικού σταδίου
 • Αύξηση καταγεγραμμένων υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών