ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ

Πώς στηρίζουμε τους ασθενείς

  • Άμεση οικονομική ενίσχυση ασθενών
  • Εισιτήρια μετακίνησης για τις ανάγκες των θεραπειών, κτλ
  • Παραπομπή ασθενών σε άλλες κοινωνικές δομές/φορείς
  • Οικονομική κάλυψη εξετάσεων, που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, εξόδων μετακίνησης και νοσηλειών, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών κτλ
  • Φιλοξενία ασθενών και συνοδών στην Αθήνα

> 1100

ασθενείς έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση, εφάπαξ ή σε μηνιαία βάση.

> 600

ασθενείς υπεβλήθησαν σε θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις που καλύφθηκαν από τον σύλλογο

> 850

ασθενείς έλαβαν χορηγία εισιτηρίων μετακίνησης

> 500

ασθενείς έχουν παραπεμφθεί για ψυχολογική ή άλλου είδους στήριξη σε άλλες δομές/φορείς